Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  kurumumuz

   KURUM HAKKINDA

      Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz 1936 yılında eski bir Ermeni Kilisesi iken, sonradan ceza evine dönüştürülmüş ve faal olarak kullanılmakta iken, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün emirleri gereği çok eski bir yapı olması kapasite itibari ile de yetersiz olması nedeniyle kapatılarak yerine yeni bina yapılarak 17/09/2012 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.04.207.04/35606/129832 sayılı emirleri gereği faaliyete geçirilmiştir.

  Ceza İnfaz Kurumumuz şehir merkezine 3 km. uzaklıkta olup, Çayağzı Mahallede ana yolun hemen kenarında betonarme duvarlarla çevrilidir.

      Kurumumuzda Kurum Müdürü 1 ,  idare memuru 1, 1 İnfaz Koruma Başmemuru, sözleşmelilerle beraber toplam 50 İnfaz Koruma Memuru, 3 şoför, 1 aşçı, 1 kaloriferci, 2 teknisyen, 1 bilgisayar işletmeni, cezaevi katibi 1, psikolog 1,öğretmen 1, sağlık memuru 2,  olmak üzere toplam  66 personel görev yapmaktadır.

      Ceza İnfaz Kurumumuzun enerji ihtiyacı Tedaş’ tan, su ihtiyacı ise Artvin Belediyesi tarafından temin edilmektedir.

      Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda yangın söndürme vanası ve hortumları ile yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulunmaktadır.

      Hükümlü-tutukluların ve görev başındaki personelin iaşeleri cezaevi mutfağından karşılanmakta, hükümlü-tutukluların odalarına dağıtım yapılmaktadır.

      Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların görüş günleri;

      A Blok Pazartesi, B Blok Salı, C Blok Çarşamba, D Blok ve Bayan Koğuşu Perşembe günleri, ayda 3 defa kapalı, bir   defa açık görüş yaptırılmak üzere planlama yapılmıştır.

      Hükümlü ve tutuklular belgelendirmeleri koşulu ile haftada 10 dakika üçüncü dereceye kadar bir akrabası ile Perşembe ve Cuma günleri odalarının gün ve saatinde telefon görüşmesi yapabilmektedirler.

      Ayrıca iyi halli hükümlü ve tutuklulara her ay İdare ve Gözlem Kurulu kararı alınarak ödül yönetmeliğinde belirtilen ödüller verilmektedir.

      Hükümlü ve tutukluların sıcak su ihtiyacı kurumumuzda mevcut olan kalorifer sistemi aracılığı ile sağlanmaktadır.

      Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri olarak açık saha voleybol, arıcılık, besicilik, din dersi, din konferansı, değerler adlı konferans, bilgi yarışmaları, anma günleri, etkinlikler düzenlenmektedir.

  Adres

  çayağzı mahallesi miralay şükrübey caddesi No:166 Merkez/Artvin

  Telefon

  0466 212 10 80 - 0506 600 61 08

  0466 212 10 89

  E-Posta

  abbartvinkczvisaretadallet.gov.tr