Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  2023 KİTAP BAĞIŞ KAMPANYASI
  10.01.2023

  C E Z A  İ N F A Z  K U R U M U  K Ü T Ü P H A N E L E R İ  İ Ç İ N

  K İ T A P B A Ğ I Ş K A M P A N Y A S I

  Ceza infaz kurumlarının tamamında kütüphane bulunmaktadır.

  Hükümlü ve tutuklular istedikleri yayını talep ederek okuyabilmektedirler.

  Ayrıca,

  Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile il/ilçe halk kütüphanelerindekiyayınlardan da yararlanabilmektedirler.

   

  CEZA İNFAZ KURUMU KÜTÜPHANELERİNDE

  1.330.000 ADET KİTAP BULUNMAKTADIR.

   

                                                         2022 YILINDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR

                                                             CEZA İNFAZ KURUMU KÜTÜPHANELERİNDEN

                                                             2.126.271 ADET KİTAP TEMİN ETMİŞTİR.

    İL/İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİNDENTOPLAM 600.960 ADET KİTAP ÖDÜNÇ ALINMIŞTIR.

  2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KİTAP BAČIŞ KAMPANYASINDA CEZA İNFAZ KURUMU KÜTÜPHANELERİ İÇİN  256.376 KİTAP TOPLANMIŞTIR.

  Ceza infaz kurumlarındaki kütüphane faaliyetleri

  Ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1.330.000 adet yayın bulunmaktadır. 2022 yılında, hükümlü ve tutuklularca ceza infaz kurumu kütüphanelerinden

  2.126.271 adet kitap ödünç alınmıştır.

   

  Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla hazırlanan “Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İş Birliği Protokolü” 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanmıştır. Bu Protokol ile birlikte, hükümlü/tutuklular halk kütüphanelerindeki 17 milyon yayına erişim imkânına kavuşmuştur.

   

  Protokol’ün imzalandığı günden bugüne kadar halk kütüphanelerinden toplam 600.960 adet kitap ödünç alınmıştır.

   

  Ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime, sosyal ve kültürel etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal   yardım programlarından manevi rehberlik eğitimine kadar birçok alanda iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

   

  Bu itibarla, hükümlü ve tutuklu yoğunluğunun olduğu kampüs yerleşkelerinde kitaba erişim noktasında herhangi bir aksama yaşanmaması adına müstakil Adalet Halk Kütüphaneleri kurulması kararlaştırılmış olup 4 adet Adalet Halk Kütüphanesinin hazırlıkları tamamlanmış, 4 Adalet Halk Kütüphanesinin kurulma çalışmaları devam etmektedir.

   

  Hükümlü ve tutuklular tarafından yeni ve güncel yayınlara ulaşmaları için 2021 yılında “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” düzenlenmiş olup, 256.376 kitap toplanmıştır. Yayınevleri ve vatandaşların yoğun talebi üzerine yeniden kitap bağış kampanyasının yapılması kararlaştırılmıştır.

  10.01.2023-15.02.2023 tarihleri arasında sürecek kampanyaya vatandaşlarımız il/ilçe merkezlerinde ve adliyelerde kurulacak stantlara kitap bağışı yapabileceklerdir.

   

  Kargo yolu ile kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız için Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu - İstanbul Yolu 13. Km. Hava Müzesi Karşısı No: 448 Şaşmaz/Yenimahalle/ANKARA adresinde kitap toplama merkezi oluşturulmuştur.

  Adres

  çayağzı mahallesi miralay şükrübey caddesi No:166 Merkez/Artvin

  Telefon

  0466 212 10 80 - 0506 600 61 08

  0466 212 10 89

  E-Posta

  abbartvinkczvisaretadallet.gov.tr